ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 เรื่อง เซตและการแจกแจงสมาชิก

เซตและการแจกแจงสมาชิก-ข้อสอบ-O-NET

เพื่อน ๆ คนไหนที่ทบทวนบทเรียนเรื่อง เซตและการแจกแจงสมาชิก และ การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข กันมาแล้วก็คงรู้ว่าเรื่องเซตน่ะไม่ยากอย่างที่คิด แถมยังเป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบ O-Net ทุกปี วันนี้ StartDee เลยอยากชวนเพื่อน ๆ มาตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ O-Net เรื่องเซตและการแจกแจงสมาชิก เตรียมสมุดปากกาให้พร้อมแล้วไปเริ่มทำข้อสอบกันเลย !

Banner-Orange-Standard

 1. กำหนดให้ A, B และ C เป็นสับเซตที่ไม่เป็นเซตว่างของเอกภพสัมพัทธ์ U โดยที่ B ⊂ C และ A ∩ C = Ø ข้อใดถูก (O-Net 59)
  1. A ∩ B = B ∩ C
  2. (A ∩ B) U C = Ø
  3. (A U B) ∩ C = B
  4. A ー B = Cー B
  5. B U C ⊄  A’

ตอบ 3.

 1. กำหนดข้อความ 2 ข้อความ ดังนี้ 
   1. นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคนเป็นคนว่ายน้ำเป็น
   2. คนที่ว่ายน้ำเป็น บางคนก็ขี่จักรยานเป็น บางคนก็ขี่จักรยานไม่เป็น

 ถ้าให้ U แทนเซตของคน

A แทนเซตของนักเรียนชั้น ม.6

B แทนเซตของคนที่ขี่จักรยานเป็น

S แทนเซตของคนที่ว่ายน้ำเป็น

แล้วทั้งสองข้อความที่กำหนดสอดคล้องตามแผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์ในข้อใดต่อไปนี้ (O-Net 59)

ข้อสอบ-o-net-คณิตศาสตร์-ม.6-เซตและการแจกแจงสมาชิก

ตอบ 3.

 

 1. หมู่บ้านแห่งหนึ่งมี 60 ครอบครัว ที่มีอาชีพ ทำนา ทำสวน หรือเลี้ยงสัตว์
  ถ้าทำนา 34 ครอบครัว ทำสวน 30 ครอบครัว
  ทำนา และ ทำสวน  8 ครอบครัว
  ทำนา และ เลี้ยงสัตว์  23 ครอบครัว
  ทำสวน และ เลี้ยงสัตว์ 20 ครอบครัว
  ทำนาอย่างเดียว 6 ครอบครัว
  แล้ว มีทั้งหมดกี่ครอบครัวที่มีอาชีพเพียงอาชีพเดียว (O-Net 59)

ตอบ 15 ครอบครัว

 

 1. กำหนดให้   A  เป็นเซตของจำนวนเต็ม

                       B  เป็นเซตของจำนวนจริงที่มากกว่า 3

                       C  เป็นเซตคำตอบของสมการ f(x) = 1 โดยที่ f เป็นฟังก์ชัน 

4 และ 5 เป็นสมาชิกของเชตดังแผนภาพ

ข้อสอบ-o-net-คณิตศาสตร์-ม.6-เซตและการแจกแจงสมาชิก

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

    ก. คำตอบทุกตัวของสมการ f(x) = 1 เป็นจำนวนเต็ม

    ข. คำตอบทุกตัวของสมการ f(x) = 1 มีค่ามากกว่า 3

    ค. 4 เป็นคำตอบของสมการ  f(x) = 1 

    ง. 5 ไม่เป็นคำตอบของสมการ  f(x) = 1 

จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใด (O- Net 60)

  1. 0 ข้อความ (ไม่มีข้อความใดถูก)
  2. 1 ข้อความ
  3. 2 ข้อความ
  4. 3 ข้อความ
  5. 4 ข้อความ

ตอบ 5.

 

 1. กำหนดให้  A = {1, 2, a, b, d} –  {1, b, c}

                     B = {2, 3 , c} ⋃ {2, b, d}

                     C = {1, 2, 3, b} ⋂ {3, a, b}

จำนวนสมาชิกของเซต  B ⋂ (A ⋃ C)  เท่ากับเท่าใด (O-Net 60)

ตอบ 4

 

 1. จากการถาม เรื่องความชอบไอศครีมรสวนิลาและรสส้ม  ของเด็กอนุบาลจำนวน 40 คน พบว่า 

มี 25 คน ชอบรสวนิลา

10 คน ชอบรสส้ม

8  คน  ไม่ชอบทั้งรสวนิลาและรสส้ม

มีเด็กอนุบาลที่ชอบทั้งรสวนิลาและรสส้มกี่คน (O- Net 60)

ตอบ 3 คน

 

 1. กำหนดให้ A  แทน เซตของจำนวนคี่ที่มากกว่า 4 แต่น้อยกว่า 14 

                     B  แทน เซตของจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 4 แต่น้อยกว่า 14 

จำนวนในข้อใดเป็นสมาชิกของ A - B (O-Net 61)

  1. 5
  2. 7
  3. 11 
  4. 13

ตอบ 3.

 

 1. กำหนดให้  A = {1, 2, 3, 6}  ถ้า A U B = {1, 2, 3, 4, 6, 8} และ A ∩ B  = {1, 3} แล้ว B คือเซตในข้อใด (O-Net 61)
  1. {1, 3, 4, 8}
  2. {1, 3, 6, 8}
  3. {2, 4, 6, 8}
  4. {1, 3}
  5. {4, 8}

ตอบ 1.

 

 1. กำหนดให้ U แทน เอกภพสัมพัทธ์ ส่วนที่แรเงาในแผนภาพข้อใด คือ A U (B - C) (O -Net 61)

ข้อสอบ-o-net-คณิตศาสตร์-ม.6-เซตและการแจกแจงสมาชิก

ตอบ 5.

 

 1. พิจารณาเหตุต่อไปนี้

เหตุ 1) นักเรียนที่เป่าขลุ่ยได้บางคน สีซอได้

      2) นักเรียนที่เป่าขลุ่ยได้ทุกคน ตีกลองได้

      3) นักเรียนที่ตีกลองได้ทุกคน ดีดพิณได้

      4) จ้อยเป็นนักเรียนที่เป่าขลุ่ยได้

ผลสรุปในข้อใดสมเหตุสมผล (O - Net 61)

  1. จ้อยดีดพิณได้
  2. จ้อยสีซอได้
  3. จ้อยดีดพิณไม่ได้
  4. จ้อยสีซอไม่ได้
  5. จ้อยตีกลองไม่ได้

ตอบ 1.

 

 1. พิจารณาการอ้างข้อมูล โดยกำหนดเหตุและผล ดังนี้

     เหตุ    1) นักร้องทุกคนเป็นนักแสดง

              2) ไม่มีนักร้องคนใดเป็นผู้กำกับ

              3) ดาเป็นนักร้อง 

     ผล     ดาเป็นนักแสดง

แผนภาพในข้อใดสอดคล้องกับเหตุที่กำหนดและแสดงว่าผลสรุปข้างต้นสมเหตุสมผล (O - Net 61)ข้อสอบ-o-net-คณิตศาสตร์-ม.6-เซตและการแจกแจงสมาชิก

ตอบ 5.

 

 1. จากการสำรวจลูกค้าที่ดื่มกาแฟ จำนวน 125 คน ของร้านกาแฟแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับการใส่น้ำตาล นมสด หรือครีมเทียมในกาแฟ พบว่า
  1. มีลูกค้าที่ใส่น้ำตาลในกาแฟ 40 คน
  2. มีลูกค้าที่ใส่ครีมเทียมในกาแฟ 50 คน
  3. มีคนที่ใส่น้ำตาลและครีมเทียมในกาแฟ 20 คน
  4. มีลูกค้าที่ใส่น้ำตาลและนมสดในกาแฟ 5 คน
  5. ไม่มีลูกค้าที่ใส่นมสดและครีมเทียมในกาแฟ
  6. มีลูกค้าที่ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่นมสด และไม่ใส่ครีมเทียมในกาแฟ 25 คน

ในการสำรวจนี้ มีลูกค้าใส่นมสดในกาแฟเพียงอย่างเดียวกี่คน (O- Net 62)

  1. 10 คน
  2. 15 คน
  3. 20 คน
  4. 30 คน
  5. 35คน

ตอบ 4.

 

 1. พิจารณาการอ้างเหตุผล โดยกำหนดเหตุและผล  ดังนี้

      เหตุ  1) ภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพ วาดโดยครูศิลปะ

             2) ภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะบางภาพ เป็นภาพสีน้ำมัน

      ผล    มีภาพวาดในโรงเรียนบางภาพเป็นสีน้ำมัน

      กำหนดให้  S แทน เซตของภาพวาดในโรงเรียน

                    T แทน เซตภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะ

                    P แทน เซตภาพวาดสีน้ำมัน

แผนภาพใดสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่กำหนดและแสดงว่าผลสรุปข้างต้น ไม่ สมเหตุสมผล (O - Net 62)ข้อสอบ-o-net-คณิตศาสตร์-ม.6-เซตและการแจกแจงสมาชิกตอบ 3.

 

 1. จากการสำรวจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน 800 คน พบว่า 
  1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม A แต่ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม B มีจำนวน 230 คน
  2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม B แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม C มีจำนวน 270 คน
  3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม C แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม A มีจำนวน 200 คน
  4. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรม A ไม่ใช่กิจกรรม B และไม่ใช่กิจกรรม C มีจำนวน 20 คน

ในการสำรวจนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม A  กิจกรรม B และกิจกรรม C มีจำนวนกี่คน (O - Net 62)

ตอบ 80 คน

 

 1. ผลการสำรวจการเลือกคณะเข้าศึกษาต่อของนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 50 คน พบว่า
  1. มีนักเรียนเลือกคณะรัฐศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ 10 คน
  2. มีนักเรียนเลือกคณะรัฐศาสตร์แต่ไม่เลือกคณะนิเทศศาสตร์ 8 คน
  3. มีนักเรียนที่เลือกคณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่คณะรัฐศาสตร์ และ ที่ไม่ใช่คณะนิเทศศาสตร์ 12 คน

มีนักเรียนเลือกคณะนิเทศศาสตร์กี่คน (O -Net 63)

ตอบ 30 คน  


เป็นยังไงกันบ้างกับโจทย์ O-NET เรื่องเซตและการแจกแจงสมาชิกที่เราคัดมาฝาก ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ เพื่อน ๆ จะเห็นว่าเซตเป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 59 มาจนถึงปี 63 แถมถ้าย้อนไปดูปีก่อนหน้านั้นก็ยังมีโจทย์เรื่องเซตอีกเยอะมาก ๆ เรื่องเซตและการแจกแจงสมาชิกจึงเป็นหัวข้อที่ไม่ควรปล่อยผ่านเด็ดขาด ฝึกฝนทำโจทย์บ่อย ๆ จะได้เก็บคะแนนกันได้สบาย ๆ ส่วนเพื่อน ๆ คนไหนที่อ่านเองยังไงก็ยังทำโจทย์ไม่ได้ เราแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee มาเรียนกันก่อน แล้วค่อยมาลองทำโจทย์กันอีกที ฝึกฝนบ่อย ๆ ต้องดีขึ้นแน่นอน StartDee เป็นกำลังใจให้จ้า

หากเพื่อน ๆ อยากทำโจทย์คณิตศาสตร์อีกเยอะ ๆ เรามีเรื่องสถิติและข้อมูล ระบบจำนวนจริงและพหุนามตัวแปรเดียว ดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ไว้ให้ทำกันต่อจ้า

แสดงความคิดเห็น