ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 การอ่านตีความ

ข้อสอบ-O-NET-ภาษาไทย-การอ่านตีความ

ข้อสอบ O-Net ภาษาไทยเป็นวิชาที่เก็บคะแนนได้ไม่ยาก แต่ปัญหาคือโจทย์ที่ยาวมากกกกก ถ้าไม่ฝึกฝนบ่อย ๆ อาจทำไม่ทันได้ วันนี้ StartDee จึงอยากชวนเพื่อน ๆ ทุกคนมาเพิ่มสกิลการอ่านเร็วกับข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ม.6 พาร์ทการอ่านตีความพร้อมเฉลย รับรองว่าไม่ยากเกินความสามารถเพื่อน ๆ แน่นอน ลุยเลยจ้า !

นอกจากนี้ ยังมีข้อสอบภาษาไทยให้ได้ฝึกกันอีกเพียบในแอปพลิเคชัน StartDee ดาวน์โหลดกันได้เลย

banner-standard-orange


๑. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้องความต่อไปนี้ (O-Net 60)

ความผิดพลาดประการหนึ่งที่เป็นกันมาก คือ การออกไปหาซื้อของตอนกระเพาะอาหารกำลังว่าง เพราะในยามนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่าง “น่ากิน น่าซื้อ” ไปเสียหมด อันเป็นต้นเหตุของการซื้อแบบไม่ยั้งมือ เพราะฉะนั้นถ้ากินให้อิ่มก่อนออกไปซื้อของแล้ว คุณจะพบว่าสามารถลดการใช้จ่ายรวมทั้งควบคุมรอบเอวได้ด้วย 

๑. เตือนเรื่องการซื้อของเวลาหิว

๒. อธิบายวิธีการเลือกซื้ออาหาร

๓. บอกเคล็ดลับในการซื้อสินค้า

๔. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ทำให้อ้วน

๕. แนะการใช้เงินให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

ตอบ ๑.

 

๒. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้  (O-Net 60)

คนทำงานปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับสมองกันมาก โดยเฉพาะเมื่อผนวกกับสภาวะจิตใจที่ไม่เข้มแข็ง เคร่งเครียด อ่อนล้า และซึมเศร้าจากหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้น นอกจากพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันแล้ว ยังควรกินอาหารที่มีวิตามินบีเพื่อเพิ่มพลังสมองให้กลับมาปลอดโปร่งได้

๑. เตือน

๒. ชี้แจง

๓. โน้มน้าว

๔. เสนอแนะ

๕. ให้กำลังใจ 

ตอบ ๔.

 

๓. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์ตามข้อใด (O-Net 61)

ปัจจุบันเชื้อเพลิงฟอสซิลถูกนำมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ในขณะเดียวกันเชื้อเพลิงชนิดนี้มีราคาเพิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานน้ำจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากพลังงานน้ำไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและสร้างแก๊สเรือนกระจกในปริมาณน้อยมาก

๑.ให้ความรู้เรื่องเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

๒. เสนอแนะให้เลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพราะราคาแพงมาก

๓. ตำหนิการใช้พลังงานเดิม ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

๔. สนับสนุนให้ใช้พลังงานน้ำทดแทนพลังงานอื่นเพราะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

๕. เตือนให้ระวังการสร้างมลภาวะในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้พลังงานฟอสซิล

ตอบ ๔.

 

๔. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้องความต่อไปนี้ (O-Net 61)

การจัดฟันเป็นการแก้ไขการเรียงตัวของฟัน การสบฟัน ขนาดของฟัน และขากรรไกรผิดปกติ หรือปัญหาฟันซ้อน ปัจจุบันการจัดฟันแฟชั่นเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น แม้จะมีข่าวอันตรายเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นการแอบอ้างเป็นทันตแพทย์ดัดฟัน การใช้อุปกรณ์ดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง การจัดฟันโดยทันตแพทย์เถื่อนอาจเกิดอันตราย เช่น ติดเชื้อจากเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน การติดอุปกรณ์ไม่ถูกวิธี รากฟันมีปัญหา ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานภาพของทันตแพทย์ได้จากเว็บไซต์ของทันตแพทยสภา

๑. อธิบายลักษณะของฟันที่ต้องแก้ไขด้วยการจัดฟัน

๒. บอกเล่าสถานการณ์การจัดฟันของวัยรุ่นในปัจจุบัน

๓. เตือนให้ระวังอันตรายจากการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน

๔. กระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องควบคุมดูแลการจัดฟันให้มีคุณภาพ

๕. แนะนำให้ตรวจสอบสถานภาพของทันตแพทย์ก่อนจัดฟัน

ตอบ ๓.

 

๕. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ (O-Net 62)

ปัจจุบันองค์การอุทกศาสตร์สากลมีประเทศสมาชิกจากทั่วโลก ๙ประเทศ สำนักงานตั้งอยู่ที่ราชรัฐโมนาโก มีฐานะเป็นองค์การทางเทคนิคและที่ปรึกษาระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการเดินเรือและการป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล องค์การนี้จะประสานงานด้านกิจกรรมของสำนักงานอุทกศาสตร์ของชาติต่าง ๆ  กำหนดรูปแบบแผนที่เดินเรือและเอกสารที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งกำหนดใช้วิธีการสำรวจอุทกศาสตร์ที่พอเพียงและเชื่อถือได้

๑. ชี้แจงบทบาทหน้าที่ขององค์การอุทกศาสตร์สากล

๒. อธิบายความสำคัญขององค์การระหว่างประเทศทั่วโลก

๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของสำนักงานอุทกศาสตร์ชาติต่าง ๆ 

๔. เผยแพร่ผลงานของประเทศสมาชิกองค์การอุทกศาสตร์สากล

๕. บอกสถานภาพขององค์การระหว่างประเทศที่ดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ตอบ ๑.

 

๖. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ (O-Net 62)

ธูปทำจากขี้เลื่อย กาว เรซิ่น น้ำมันหอมที่สกัดจากพืชและสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันหอม พอกอยู่บนก้านไม้ ธูปมีหลายขนาดใช้เวลาเผาไหม้หมดใน ๒ นาที ถึง ๓ วัน ๓ คืน คาดว่าในแต่ละปีมีคนจุดธูปทั่วโลกถึงประมาณแสนตัน ผลการวิจัยชี้ว่าควันธูปเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพจึงควรหลีกเลี่ยงจากการจุดธูปเพราะการสูดดมควันธูปเป็นเวลานานเสี่ยงต่อการได้รับสารก่อมะเร็ง นั่นคือ ทำให้เกิดความผิดปกติของสารพันธุกรรมและลดศักยภาพในการซ่อมแซมความผิดปกติของ DNA

๑. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธูปและอันตรายต่อสุขภาพ

๒. อธิบายว่าการจุดธูปเป็นการเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในโลก

๓. แนะให้เลือกขนาดของธูปให้เหมาะกับชีวิตประจำวัน

๔. เตือนให้เลิกจุดธูปเพราะมีโอกาสที่ร่างกายจะได้รับสารก่อมะเร็ง

๕. ชี้แจงลักษณะความผิดปกติของสารพันธุกรรมในร่างกายมนุษย์

ตอบ ๔.

 

๗. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ (O-Net 62)

ชาวนาอ่างทองฮือฮา บริษัทเคมีการเกษตรมาสาธิตการใช้โดรนพ่นยาและหว่านปุ๋ยในนาข้าว วิธีนี้ไม่เพียงแต่จะประหยัดเวลาและรวดเร็ว  ยังทำให้เกษตรกรผู้ใช้ปลอดภัยจากสารเคมี ค่าจ้างใช้โดรนราคาไร่ละ ๑๒ บาท ในขณะที่ค่าจ้างคนเดินพ่นยาราคา ๕ บาทต่อไร่ แต่ถ้าการใช้โดรนมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้แรงงานคน ก็น่าสนใจเหมือนกัน 

๑. สนับสนุนให้ชาวนาใช้โดรนพ่นยาและใส่ปุ๋ย

๒. เปรียบเทียบค่าจ้างในการใช้โดรนกับการเดินพ่นยา 

๓. ชี้แจงว่าการใช้โดรนทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมี

๔. เล่าถึงความสนใจของชาวนาที่มาชมการสาธิตใช้โดรนพ่นยา 

๕. การกระตุ้นให้เกษตรกรคำนึงถึงความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี

ตอบ ๑. 

 

๘. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของข้อความต่อไปนี้ (O-Net 63)

ศัตรูจำพวกแมลงที่ร้ายแรงและเป็นศัตรูประจำของบัวกลุ่มอุบลชาติ หรือบัวสายที่ใบลอยอยู่เหนือน้ำ คือ หนอนพับใบจากผีเสื้อกลางคืนที่มาวางไข่ที่ใบ เมื่อเกิดเป็นตัวหนอนก็จะและเล็มกินใบเป็นวงจนเกือบจะครบวง หลังจากนั้นหนอนจะเหลือส่วนใบที่ยังไม่ได้กัดกิน พลิกกลับเป็นบานพับมาห่มปิดทับตัวมันเพื่อบังหลบศัตรูจากหนอนเป็นดักแด้ ฟักตัวเป็นผีเสื้อกลางคืน แล้วกลับมากินใบบัวต่อไป

๑. เตือนให้ระวังแมลงศัตรูพืชประเภทบัวสาย

๒. บอกวิธีป้องกันตัวของหนอนพับใบศัตรูของบัวสาย 

๓. แนะนำเรื่องการปลูกบัว และการป้องกันแมลงมากัดกิน 

๔. อธิบายวงจรชีวิตของหนอนพับใบซึ่งเป็นศัตรูของบัวสาย 

๕. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศของอุบลชาติและแมลงแวดล้อม 

ตอบ ๔.

 

๙. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ (O-Net 63)

“ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ” เป็นหนังสือที่ฉายภาพสะท้อนจีนโพ้นทะเลผ่านสถาปัตยกรรมศาลเจ้าสมัยรัชกาลที่ ๑ - ๕ ผู้เขียนกล่าวถึงชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งอพยพจากบ้านเกิดเพื่อไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนอื่นเกือบทุกมุมโลก  สาเหตุการอพยพมีหลายประการเช่นภาวะความแห้งแล้งและสงคราม  แม้ชาวจีนโพ้นทะเลรวมถึงลูกหลานได้ไปอยู่ในดินแดนใหม่แต่ก็มิไม่ได้ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองโดยสะท้อนภาพโดยสะท้อนผ่านภาษาพูด อาหาร และประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลเจ้าที่พวกเขาสร้างขึ้น 

๑. อธิบายความหมายคำว่าชาวจีนโพ้นทะเล

๒. แนะนำหนังสือเรื่องการเจ้าจีนในกรุงเทพฯ

๓. ใช้ข้อมูลเรื่องสถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนในอดีต 

๔. แสดงความชื่นชมชาวจีนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของตน 

๕. บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวจีนที่อพยพไปอยู่ในดินแดนอื่น 

ตอบ ๒.

 

๑๐. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ (O-Net 63)

โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงทุกวัน ถ้ามัวแต่ดีใจแล้วหลงระเริงอยู่กับความสำเร็จที่ได้มาก็เท่ากับเริ่มเดินถอยหลัง เพราะในโลกแห่งการแข่งขัน ความสำเร็จคือเมื่อวานตื่น ขึ้นมาก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว 

๑. เตือน

๒. อธิบาย

๓. วิจารณ์

๔. เสนอแนะ

๕. เปรียบเทียบ

ตอบ ๑.

 

เพื่อน ๆ หลายคนคงบ่นอุบว่า “ทำไมเราต้องอยากรู้ด้วยว่าผู้เขียนแต่ละคนต้องการสื่ออะไร ไม่ได้อยากรู้เสียหน่อย” แต่ StartDee ขอบอกว่าการอ่านตีความไม่ได้มีประโยชน์แค่ตอนทำข้อสอบ แต่ยังมีบทบาทในการรับข่าวสารในชีวิตประจำวันของเราด้วย การฝึกอ่านและวิเคราะห์บ่อย ๆ จะช่วยให้เราอ่านแตก จับประเด็นได้ถูก และช่วยให้ทักษะการสื่อสารของเพื่อน ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และถ้าเพื่อน ๆ สังเกตดี ๆ บทความที่ สทศ. ยกมาออกข้อสอบแต่ละปีจะสะท้อนประเด็นที่ผู้ใหญ่ใน สทศ. อยากฝากถึงเพื่อน ๆ ด้วย ทั้งอันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น เทรนด์ดอกไม้กินได้ ไหนจะข่าวสารด้านเศรษฐกิจ บทความด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอีก ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนชอบอ่านข่าวสารอยู่แล้วในชีวิตประจำวันต้องรู้สึกสนุกแน่นอน

ส่วนเพื่อน ๆ คนไหนเป็นสายนักอ่าน เราขอแนะนำให้คลิกไปอ่านบทความ 21 หนังสืออ่านสนุกฉบับชาว StartDee กันต่อ หรือจะแวะไปทบทวนบทเรียนเรื่อง การประเมินคุณค่าเรื่องสั้น ด้วยก็เยี่ยมไปเลยข้อสอบ-O-NET-ภาษาไทย-การอ่านตีความ

 

แสดงความคิดเห็น