ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 ภูมิศาสตร์ ธรณีภาค และบรรยากาศภาค (58-62)

ข้อสอบ-o-net-สังคม-ม.6-ภูมิศาสตร์-ธรณีภาค-บรรยากาศภาค

ทดสอบความรู้ก่อนสอบโอเน็ต กับข้อสอบ O-NET สังคม ม.6 ในสาระภูมิศาสตร์ ธรณีภาค และบรรยากาศภาค ที่ StartDee คัดมาแล้ว เตรียมสมุดปากกาให้พร้อมแล้วเริ่มทำข้อสอบได้เลย !

หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee ก็ได้นะ มีข้อสอบให้ลองทำพร้อมเฉลยอีกเพียบ

1. การรณรงค์ในข้อใดสนับสนุนการปฏิบัติตามอนุสัญญาเวียนนาโดยตรงของประเทศไทย (ข้อสอบ O-NET ปี 61)
 1. ไม่จำหน่ายสัตว์ป่าและพืชป่า
 2. อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 3. ปรับลดการใช้สารฮาลอนในกิจกรรมต่าง ๆ
 4. ไม่นำเข้ากากของเสียอันตรายจากต่างประเทศ
 5. แบ่งปันผลประโยชน์การใช้ทรัพยากรพันธุกรรม

ตอบ   3. 

 

2. ทำไมบริเวณที่มีภูเขาไฟปะทุทั้งบนพื้นที่ทวีปและหมู่เกาะจึงมีประชากรตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่น (ข้อสอบ O-NET ปี 59)
 1. เป็นแหล่งดินดีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
 2. เป็นแหล่งแร่อโลหะที่สำคัญ เช่น เกลือหิน โซเดียมไนเตรท
 3. เป็นแหล่งแร่เชื้อเพลิงที่สำคัญ ทั้งน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
 4. เป็นย่านอุตสาหกรรมและเมืองศูนย์กลางการคมนาคม
 5. เป็นแหล่งแร่สำคัญ เช่น เพชร พลอย ทับทิม เหล็ก

ตอบ  ข้อนี้เป็นข้อสอบปรนัยแบบ 2 คำตอบ (ตอบถูก 1 คำตอบได้ 0.5 คะแนน ตอบถูกทั้ง 2 คำตอบได้ 1 คะแนน) คำตอบที่ถูกต้องคือ 1. และ 5.

 

3. ข้อใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

(ข้อสอบ O-NET ปี 59)

 1. ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเกิดจากการทรุดตัว
 2. ชายฝั่งทะเลอันดามันกว้างกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
 3. ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้เกิดจากการทรุดตัว
 4. ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ถูกกัดเซาะรุนแรงมากกว่าด้านตะวันออก
 5. ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีที่ราบชายฝั่งกว้างกว่าด้านทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

ตอบ  5.

 

4. ประเทศไทยมีพื้นที่ราบ ที่ลุ่ม ที่ชุ่มชื้น เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงต้องเป็นสมาชิก และปฏิบัติตามกฎหมายใด (ข้อสอบ O-NET ปี 59)

 1. พิธีสารเกียวโต
 2. อนุสัญญาเวียนนา
 3. อนุสัญญาแรมซาร์
 4. สนธิสัญญาบาเซิล
 5. อนุสัญญาไซเตส

ตอบ  3.

 

5. เพื่อความปลอดภัยพ้นจากเขตแผ่นดินไหวทั้งประเทศ ไม่ ควรไปตั้งถิ่นฐานประเทศใด (ข้อสอบ O-NET ปี 59)
 1. อินเดีย
 2. ญี่ปุ่น
 3. อังกฤษ
 4. ไนจีเรีย
 5. สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตอบ  2.

 

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ และสึนามิ (ข้อสอบ O-NET ปี 63)
 1. ภูเขาไฟที่ปะทุรุนแรงที่สุด คือ การปะทุแบบสตรอมโบเลียน
 2. พื้นที่ด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อภัยสึนามิ
 3. สึนามิครั้งรุนแรงที่ส่งผลต่อประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2547 มีสาเหตุจากภูเขาไฟใต้น้ำปะทุรุนแรง ที่บริเวณหมู่เกาะสุมาตรา
 4. ภูเขาไฟที่มีพลังกระจายอยู่ทั่วโลก มีความหนาแน่นอยู่บริเวณแนวชนกันของเปลือกโลกบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้
 5. บริเวณที่มีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกและการปะทุของภูเขาไฟบนพื้นดินทำให้เกิดแผ่นดินไหว หากเกิดที่ใต้ท้องทะเลจะทำให้เกิดสึนามิ 

ตอบ  5.

 

7. แหล่งกำเนิดพายุหมุนเขตร้อน ไม่ เกิดขึ้นในบริเวณใด 

 (ข้อสอบ O-NET ปี 59)

 1. ในเขตละติจูดกลางหรือกึ่งเขตร้อนขึ้นไป
 2. ระหว่างเขตเส้นทรอปิกออฟแคปริคอร์นกับเส้นศูนย์สูตร
 3. ระหว่างเขตเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์กับเส้นศูนย์สูตร
 4. บนพื้นผิวทะเลที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 - 28 ํC
 5. ในเขตมหาสมุทรอินเดีย แอตแลนติก และแปซิฟิก

ตอบ  1.

 

8. แนววงแหวนไฟ (Ring of Fire) มีการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุบ่อย เพราะมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ตามข้อใด (ข้อสอบ O-NET ปี 61)
 1. แนวพื้นที่เกิดรอยเลื่อนแปลง
 2. แนวแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ตามรอยเลื่อน
 3. แนวแผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นสันเขากลางมหาสมุทร
 4. แนวชนกันของแผ่นซีกโลกลอเรเซียกับกอนด์วานา
 5. แนวร่องลึกบาดาลระหว่างมหาสมุทรกับพื้นทวีป

ตอบ  2.

 

9. ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถมของธารน้ำไหลในระบบแม่น้ำมีความหลากหลายของอนุภูมิสัณฐาน ทั้งที่ราบน้ำท่วมถึงขนาดใหญ่ คันดินธรรมชาติ สันทรายชายฝั่งงอก ทะเลสาบรูปแอก ที่ลุ่มชื้นแฉะหลังคันดิน และดินดอนสามเหลี่ยมกว้างใหญ่ ถ้าต้องการศึกษาและสำรวจทรัพยากรกายภาพด้วยลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ซึ่งมักประสบอุทกภัยแผ่เป็นบริเวณกว้างใหญ่มากของประเทศไทย ควรประเมินตัดสินใจเลือกพื้นที่ตามข้อใด (ข้อสอบ O-NET ปี 61)
 1. ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ภาคกลางและภาคเหนือ
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
 4. ภาคใต้และภาคกลาง
 5. ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

ตอบ  3.

 

10. จากวิกฤตด้านทรัพยากรน้ำสู่มลพิษทางน้ำ เทคโนโลยี

การบำบัดน้ำเสียที่เรียบง่ายภายใต้แนวคิดธรรมชาติช่วยธรรมชาติบำบัด ของโครงการตามพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย การน้ำวิธิการบำบัดน้ำเสียดังกล่าวไปใช้ในการจัดการน้ำเสียให้เป็นน้ำดีเพื่อการเกษตรกรรมของชุมชน จะต้องเริ่มต้นขั้นตอนแรกตามข้อใด (ข้อสอบ O-NET ปี 61)

 1. จัดทำระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียด้วยต้นธูปฤๅษี กกกลม และหญ้าแฝกอินโดนีเซีย
 2. จัดสร้างระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม
 3. จัดทำระบบแปลงพืชป่าและพืชน้ำท้องถิ่นตามสภาพภูมินิเวศ
 4. สร้างระบบบ่อบำบัด ด้วยบ่อตกตะกอน บ่อผึ่ง และบ่อปรับสภาพ
 5. ดำเนินการสร้างระบบลุ่มน้ำเทียมรองรับและบำบัดน้ำเสีย

ตอบ   4.

 

เป็นยังไงบ้างกับข้อสอบ O-NET สังคมที่ StartDee นำมาฝาก ไม่ยากเลยใช่ไหม นอกจากการทำข้อสอบก่อนสอบจริง การทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อน ๆ สามาถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee มาทบทวนบทเรียนพร้อมทำแบบฝึกหัดได้ตลอด หรือจะแวะไปทบทวนบทเรียน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่ และ ธรณีพิบัติภัย เพื่อความรู้ที่เป๊ะขึ้นก็ได้เช่นกัน

แสดงความคิดเห็น