ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ (APEC, AFTA, WTO) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา

สังคม-ม4-ความร่วมมือ-ด้านเศรษฐกิจ

บทเรียนกับ StartDee วันนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในมาดนักการทูต เพราะบทเรียนของเราวันนี้เป็นเรื่อง ‘ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ’ นั่นเอง! เพื่อน ๆ ที่งุนงงสับสนเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น APEC, AFTA, WTO วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้เพื่อน ๆ ว่าแต่ละองค์กรข้อตกลงนั้นมีที่มาอย่างไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ไปดูกันเลย นอกจากนั้น เพื่อน ๆ ยังสามารถเรียนเรื่องนี้กันได้แบบเต็ม ๆ ที่แอปพลิเคชัน StartDee ด้วยนะ รีบโหลดเร็ว ! 

Banner-Orange-Standard

original-afta-logo

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ

AFTA

เปิดตัวด้วยตัว A แรกอย่างอาฟตา อาฟตาหรือเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA: ASEAN Free Trade Area) เป็นข้อตกลงทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยข้อเสนอของ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย เนื่องจากเป็นข้อตกลงทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน สมาชิกของอาฟตาจึงประกอบไปด้วย 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เราคุ้นเคยกันดี ได้แก่ ไทย กัมพูชา เมียนมา บรูไน ฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

วัตถุประสงค์ของ AFTA

 1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก
 2. ส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน
 3. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากรและลดข้อกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น มาตรการ กฎหรือข้อบังคับทางการค้าต่าง ๆ
 4. กำหนดให้สิทธิประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชิกแบบต่างตอบแทน

ผลจากการเป็นสมาชิก AFTA

 1. การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
 2. ไทยได้ดุลการค้ากับอาเซียนในภาพรวม
 3. นำเข้าวัตถุดิบได้ถูกลง ลดต้นทุนการผลิต

apec-logo

APEC

APEC คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ย่อมาจาก Asia-Pacific Economic Cooperation เอเปกเป็นข้อเสนอของนายบ๊อบ ฮอว์ก (Bob Hawke) อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เอเปกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ มีประชากรรวมกันประมาณ 2,500 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก 

วัตถุประสงค์ของ APEC

 1. ปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
 2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนอย่างเสรีและขจัดอุปสรรคทางด้านการค้า

ผลจากการเป็นสมาชิก APEC

 1. ประเทศไทยมีโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยมีตลาดใหญ่ขึ้น (การค้าระหว่างประเทศของไทยกว่า 69 เปอร์เซ็นต์ค้าขายกับกลุ่มเอเปก)

WTO-logo

WTO

WTO คือองค์การการค้าโลก ย่อมาจาก World Trade Organization จัดตั้งขึ้นตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า หรือแกตต์ (GATT: General Agreement on Tariffs and Trade) จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 ปัจจุบัน WTO มีสมาชิกรวมกว่า 164 ประเทศ

วัตถุประสงค์ของ WTO

 1. บริหารข้อตกลงที่เป็นผลจากการเจรจาและดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น ๆ 
 2. เป็นเวทีเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าและแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิก
 3. ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปในแนวการค้าเสรี
 4. ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่ประเทศกำลังพัฒนา
 5. ประสานงานกับ IMF (International Monetary Fund หรือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) และธนาคารโลก 

ผลจากการเป็นสมาชิก WTO

 1. สินค้าสำคัญของไทยถูกกีดกันทางการค้าน้อยลง โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร อาหารแปรรูป สิ่งทอ และเสื้อผ้า
 2. การคิดอัตราภาษีนำเข้าแต่ละประเทศเป็นระบบเดียวกัน
 3. ประเทศไทยเปิดเสรีทางการค้าให้กับประเทศอื่น
 4. ไทยต้องปรับปรุงมาตรฐานการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามหลักสากลมากขึ้น เช่น ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 

จะเห็นว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแต่ละส่วนนั้นมีความแตกต่างกันในแง่ของประเทศที่เป็นสมาชิก ซึ่งประเทศสมาชิกเหล่านี้ก็มักจะเป็นคู่ค้ากับประเทศของเราด้วย AFTA จะเป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ APEC ก็จะใหญ่ขึ้นมาเป็นระดับเอเชีย-แปซิฟิก และ WTO ที่เป็นความร่วมมือระดับโลก แต่อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือเหล่านี้ก็ช่วยให้การค้าและการส่งออกของแต่ละประเทศสะดวกและเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยเราได้สรุปความแตกต่างของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทั้ง 3 มาให้เพื่อน ๆ ดูตามตารางด้านล่างนี้เลย

 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ AFTA APEC WTO
ตราสัญลักษณ์ original-afta-logo apec-logo WTO-logo
ชื่อเต็ม ASEAN Free Trade Area Asia Pacific Economic Cooperation World Trade Organization
ชื่อไทย เขตการค้าเสรีอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -  แปซิฟิก องค์การการค้าโลก
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2538
สมาชิก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 21 เขตเศรษฐกิจ 164 ประเทศ

 

หวังว่าบทเรียนจาก StartDee ในวันนี้จะช่วยให้เพื่อน ๆ หายสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างของ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น APEC, AFTA หรือ WTO ส่วนเพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจเรื่ององค์กรระหว่างประเทศด้วยก็สามารถตามไปอ่านบทความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง องค์การระหว่างประเทศ (UN, ASEAN) ได้เลย! ส่วนใครอยากเรียนสังคมศึกษากันต่อ คลิก บทความออนไลน์มรดกของอารยธรรมกรีกโบราณ 1

 

แสดงความคิดเห็น