รากศัพท์กรีกและละตินในภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

รากศัพท์กรีก-cover

“เรียนภาษาอังกฤษมาก็หลายปี แต่เจอศัพท์ยาก ๆ เมื่อไหร่ก็งงทุกที ทำยังไงดีล่ะเนี่ย”

อีกหนึ่งอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษของเพื่อน ๆ หลายคนคงเป็นคำศัพท์ที่ยากและยาวมาก ๆ จนเดาคำแปลแทบไม่ถูก ท่องศัพท์แค่ไหนก็ยังไม่เพียงพอจนหลายคนเริ่มท้อใจนิด ๆ แต่เพื่อน ๆ รู้ไหมว่าศัพท์ยาว ๆ อาจไม่ยากอย่างที่คิด เพราะเราสามารถแปลความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ได้จาก ‘รากศัพท์’ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของคำนั่นเอง

Banner-Green-Standard

ว่าแต่… คำศัพท์กลม ๆ แต่ละคำยังมีส่วนประกอบอะไรอยู่อีกเหรอ ???

มีสิ ! เพราะคำ (word) หลาย ๆ คำในภาษาอังกฤษนั้นมีวิวัฒนาการมาจาก ภาษากรีก และภาษาละติน ซึ่งเป็นภาษาที่มีความเก่าแก่มากกว่า โดย ‘คำ’ หนึ่งคำจะมี ‘หน่วยคำ’ (word part) เล็ก ๆ เป็นส่วนประกอบ และหน่วยคำเหล่านี้จะมีความหมายในตัวเสมอ แต่ไม่สามารถอยู่เดี่ยว ๆ แบบไม่มีเพื่อนได้ (ต่างจาก ‘คำ’ ที่อยู่คนเดียวได้สบายมาก) 

คำ-หน่วยคำ-รากศัพท์-ม3-ภาษาอังกฤษด้วยเหตุนี้เราจึงพบ ‘หน่วยคำ’ อยู่ร่วมกันจนกลายเป็นคำใหม่ ๆ หลากหลายหน้าตา และด้วยความที่มีความหมายเฉพาะตัว หน่วยคำเหล่านี้จึงเป็นเหมือนคำใบ้เล็ก ๆ ที่ซ่อนอยู่ในคำศัพท์ ถ้าเราหาเจอ เราก็สามารถแปลความหมายโดยรวมของคำศัพท์นั้น ๆ ได้ไม่ยากเลย โดยเราสามารถแบ่งหน่วยคำออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ รากศัพท์และ Affix

รากศัพท์-affix-ม3-ภาษาอังกฤษ

  1. รากศัพท์ (Root) คือส่วนที่เป็นความหมายหลักของคำ อยู่ตำแหน่งใดของคำก็ได้ รากศัพท์ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มักมาจากภาษากรีกและละติน
  2. Affix ถ้าเพื่อน ๆ เปิดดิกชันนารีดูตอนนี้ก็จะเห็นว่าความหมายของ  Affix คือ ‘ติด’ Affix จึงหมายถึงหน่วยคำที่เรานำไปแปะติดเข้ากับรากศัพท์อื่น ๆ โดยเราจะเรียก Affix ที่อยู่ข้างหน้ารากศัพท์ว่า Prefix และเรียก Affix ที่อยู่ข้างหลังรากศัพท์ว่า Suffix

รากศัพท์-prefix-suffix-ม3-ภาษาอังกฤษเมื่อหน่วยคำอย่างรากศัพท์และ Affix มาเจอกันก็จะบู้ม !!! เกิดเป็นคำใหม่ ๆ ขึ้นมา

รากศัพท์-root-ม3-ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเช่น คำว่า Portable, Import, Export, Transport และ Transportation เพื่อน ๆ จะเห็นว่าทั้ง 5 คำนี้มีจุดร่วมที่เหมือนกันอยู่ตรง Port ซึ่ง Port ตัวนี้คือรากศัพท์ (Root) ที่มาจากภาษาละติน หมายถึง ขนส่ง พกพา เมื่อรวมกับ Prefix และ Suffix อื่น ๆ ก็จะได้คำที่มีความหมายแตกต่างกันแบบนี้รากศัพท์-กรีก-ละติน-ม3-ภาษาอังกฤษPortable มีรากศัพท์คือคำว่า Port (ขนส่ง, พกพา) มี Suffix เป็น Able (สามารถ… ได้) Portable จึงหมายถึงสิ่งที่สามารถพกพาได้รากศัพท์-กรีก-ละติน-ม3-ภาษาอังกฤษเมื่อเปลี่ยน Prefix เป็น Im (ใน) Import ก็จะหมายถึงการนำเข้า และถ้าเปลี่ยน Prefix เป็น Ex (นอก) Export ก็จะหมายถึงการส่งออกรากศัพท์-กรีก-ละติน-ม3-ภาษาอังกฤษและในหนึ่งคำอาจมีรากศัพท์มากกว่าหนึ่งคำก็ได้ เช่น Transport ที่ประกอบด้วยรากศัพท์สองคำ คือคำว่า Trans (ข้าม, ผ่าน) และ Port (ขนส่ง, พกพา) คำว่า Transport จึงหมายถึงขนส่ง เคลื่อนย้าย

รากศัพท์-กรีก-ละติน-ม3-ภาษาอังกฤษถ้านำ Transport มาใส่ Suffix ด้วยการเติม Ation (การ) เข้าไปก็จะหมายถึงการขนส่งรากศัพท์ Prefix และ Suffix ที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน

แค่รู้รากศัพท์ชีวิตก็ง่ายขึ้นมาก ๆ แถมการใช้ Prefix และ Suffix ก็พบได้เยอะมากในศัพท์ทางวิชาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับแวดวงธุรกิจ การขนส่ง โลจิสติกส์ และอีกมากมาย ลองจำรากศัพท์เหล่านี้ไว้เล่น ๆ รับรองว่าในอนาคตได้ใช้ประโยชน์แน่นอน

รากศัพท์ (Root) ความหมาย ที่มา
act กระทำ, กิจกรรม Latin
aqua น้ำ Latin
bio ชีวิต Greek
cir, circum กลม, รอบ Latin
comput คำนวณ Latin
dent ฟัน Latin
derm ผิวหนัง Greek
duc, duct นำ, กำกับ Latin
equ เท่ากัน, ยุติธรรม Latin
fin จบ Latin
form รูปร่าง, รูปทรง Latin
graph, gram เขียน, อธิบาย, บันทึก Greek
hydro น้ำ Greek
med, medi กลาง Latin
morph รูปร่าง, รูปทรง Greek
mort ความตาย Latin
null, nihil, nil ไม่มีค่า, ว่างเปล่า Latin
opt ดวงตา Greek
part ส่วน, อัตราส่วน Latin
phil ชอบ, รัก Greek
photo แสง Greek
port ขนส่ง, พกพา Latin
psych จิตใจ, จิตวิญญาณ Greek
sci การได้รู้ Latin
scope การมองเห็น Greek
techn ศิลปะ, ทักษะ Latin
ver ความจริง Latin

 

Prefix ความหมาย ที่มา
ab- ออกจาก Latin
ant-, anti- ตรงข้าม, ต่อต้าน Greek
auto- ด้วยตัวเอง Greek
bi- สอง  
di-, dis- สอง Greek
endo-, ento- ภายใน Greek
eu- ดี Greek
extra- เพิ่ม Latin
hemi- ครึ่ง Greek
hetero- หลากหลาย, แตกต่าง Greek
hyper- สูง, เหนือกว่า Greek
hypo- ใต้, ต่ำกว่า Greek
in-, ir-, im-, il- ไม่, ปราศจาก Latin
in-, im- ใน, ภายใน Latin
inter- ระหว่าง Latin
intro ภายใน Latin
iso เท่ากัน Greek
macro ใหญ่ Greek
micro เล็ก Greek
mono หนึ่ง Greek
multi มาก, หลากหลาย Latin
neo ใหม่ Greek
non, ne ไม่ Latin
pre ก่อน Latin
poly มากมาย Greek
post หลัง Latin
re อีกครั้ง, ย้อนกลับ, หลัง Latin
semi ครึ่ง Latin
sub ใต้, ต่ำกว่า Latin
super, supra เกินกว่าปกติ Latin
syn, sym, syl ด้วยกัน, รวมกัน Greek
tele ไกลออกไป Greek
trans ข้าม, ระหว่าง Latin
un ไม่ Latin
uni หนึ่ง Latin

 

Suffix (Noun) ความหมาย ที่มา
-ance การกระทำ, ภาวะ Latin
-ar เกี่ยวกับ Latin
-ary เกี่ยวกับ Latin
-ic เกี่ยวกับ Latin and Greek
-ion, tion, ation การกระทำ, ภาวะ Latin
-ism ภาวะ Latin and Greek
-ment การ Latin
-ty แสดงความเป็นคำนาม Latin

 

Suffix (Adjective) ความหมาย ที่มา
-able สามารถ Latin
-ial เกี่ยวกับ Latin
-ous เต็มไปด้วย Latin

 

Suffix (Verb) ความหมาย ที่มา
-ate เกี่ยวกับ, ผลของการกระทำ Latin
-ise, ize กระทำ Latin

 

Suffix (Adverb) ความหมาย ที่มา
-ly เหมือน, อย่าง Latin

 

จะว่าไปรากศัพท์เหล่านี้ก็แอบเยอะเหมือนกันนะเนี่ย แต่ไม่ต้องห่วงเพราะเรามี เทคนิคท่องศัพท์ให้จำแม่น มาแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้ลองไปใช้ด้วย และหลังจากท่องศัพท์แล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee มาทบทวนบทเรียน หรือจะไปสำรวจการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบอื่น ๆ ใน สอนโดยไม่สอน! ห้องเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช้ (ตำรา) ภาษาอังกฤษในการสอน ก็ได้เหมือนกัน !

 

 

Reference:

“Port: Search Online Etymology Dictionary.” Index, www.etymonline.com/search?q=port. 

Infoplease Staff. Latin and Greek Word Elements. 11 Feb. 2017, www.infoplease.com/culture-entertainment/journalism-literature/latin-and-greek-word-elements. 

แสดงความคิดเห็น