เตรียมตัวให้พร้อมกับวิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบ 3 มก. ฉบับละเอียดม๊าก

วิธีคิดคะแนน-TCAS-รอบ-3-มก

เพื่อน ๆ คนไหนที่เคยลองวิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบ 3 ของมธ. ไปแล้ว วันนี้ StartDee จะลองชวนมาคำนวนคะแนน TCAS รอบ 3 Admission 1 ของมก. หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันบ้าง พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

Banner-Green-Standard

ขั้นตอนที่ 1 เทียบหน่วยกิต

เทียบหน่วยกิต-คิดคะแนน-TCAS-มก

ก่อนจะหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาเพื่อคิดคะแนนรวม เพื่อน ๆ ต้องดูจำนวนหน่วยกิตฯ ที่แต่ละวิชาใช้ก่อนนะ โดยส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องการผู้ที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศในระดับมัธยมปลาย แต่จำนวนหน่วยกิตก็จะต่างกันออกไปในแต่ละคณะ และสาขา เช่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ต้องการผู้ที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์มาจำนวนไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในขณะที่สาขาฟิสิกส์กลับไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิต ฯ ขั้นต่ำเลย

 

ขั้นตอนที่ 2 ดู GPAX

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ได้นำ GPAX มาคิดคะแนนก็จริง แต่ในแต่ละคณะและสาขาวิชาต่างก็มีเกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาอยู่นะ ตามตัวอย่างด้านล่างเป็นของคณะศึกษาศาสตร์หมดเลย แต่สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อน ๆ ที่มีเกรด 2.75 สามารถสมัครได้ แต่ถ้าอยากสมัครสาขาวิชาภาษาเยอรมันก็คงหมดหวัง เพราะรับเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำที่ 3.00 เลย

ดู-GPAX-TCAS-รอบ3-มก

ขั้นตอนที่ 3 ดูคะแนนขั้นต่ำของ O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญ

คะแนนขั้นต่ำ-วิธีคิดคะแนน-tcas-มก

เราขอยกตัวอย่างคะแนนขั้นต่ำ O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญที่คณะศึกษาศาสตร์ต้องการอีกสักรอบ แต่คราวนี้เป็นวิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ ที่ใช้ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 16 คะแนน, GAT 150 คะแนน, PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ 80 คะแนน, PAT5 วิชาความถนัดทางอาชีพครู 150 คะแนน, และวิชาสามัญรหัส 09 (ภาษาไทย), 19 (สังคมศึกษา), 29 (ภาษาอังกฤษ), และ 39 (คณิตศาสตร์ 1) อย่างละ 25 คะแนน

 

ขั้นตอนที่ 4 วิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบ 3 มก.

เศรษฐศาสตร์-มก-คิดคะแนน

เราขอยกตัวอย่างเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ เพราะการคิดคะแนนค่อนข้างซับซ้อน หลังจากที่เทียบจำนวนหน่วยกิตฯ ดู GPAX และตรวจคะแนนขั้นต่ำเรียบร้อยแล้ว (สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อน ๆ ต้องไปดูในช่องคะแนน/เงื่อนไขอื่น ๆ ด้วยนะ เพราะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนน GAT ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ, O-NET วิชาภาษาไทย รหัส 01, O-NET วิชาคณิตศาสตร์ รหัส 04 ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์กำหนดไว้ด้วย)

เศรษฐศาสตร์-วิธีคิดคะแนน-TCAS-รอบ-3-มก

เอาล่ะ ! เช็กคะแนนขั้นต่ำกันแล้ว ก็มาคำนวณคะแนน TCAS ของมก. กันได้เลย โดยการนำคะแนน GAT และ PAT1 มาแปลงให้เต็ม 10,000 แล้วคูณ 20% ซึ่งเป็นค่าน้ำหนักที่ทางคณะเศรษฐศาสตร์กำหนดไว้ หลังจากนั้นก็จัดการคิดคะแนน O-NET ทั้ง 3 วิชาด้วยวิธีเดียวกัน

สำหรับวิชาสามัญทั้ง 4 วิชานั้น เพื่อน ๆ แค่มีคะแนนจากการสอบก็เพียงพอแล้ว แต่ไม่ได้มีการนำมาคิดคะแนนรวมแต่อย่างใด เพื่อน ๆ สามารถดูตัวอย่างการคิดคะแนนที่ตารางด้านล่างได้เลยนะ

วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

(แปลงเต็ม 10,000)

คูณค่าน้ำหนัก 

(ทุกวิชา 20%)

GAT

300

192 >> 6,399.99

1279.99

PAT1

300

144 >> 4,799.99

959.99

O-NET รหัส 01

100

72 >> 7,200

1,440

O-NET รหัส 03

100

65 >> 6,500

1,300

O-NET รหัส 04

100

56 >> 5,600

1,120

วิชาสามัญรหัส 09

100

72

-

วิชาสามัญรหัส 19 

100

71

-

วิชาสามัญรหัส 29

100

67

-

วิชาสามัญรหัส 39

100

46

-

คะแนนรวม (เต็ม 10,000 คะแนน)

6,099.98

 

เมื่อเพื่อน ๆ ได้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ก็ลองเอาไปเทียบกับคะแนนสูง-ต่ำของปีก่อน ๆ ดูได้นะ สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีคะแนนต่ำสุดสูงถึง 18,111.90 คะแนน  ในปีพ.ศ. 2563  (เอามาหาร 3 ก่อน เพื่อให้ได้คะแนนเต็ม 10,000 ตามเกณฑ์ปี 2564) ซึ่งถือว่าคะแนนของเพื่อน ๆ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่อาจมีโอกาสพลาด ทำให้ไม่ติดคณะนี้อยู่ แต่ไม่ใช่ว่าเพื่อน ๆ จะเลือกคณะนี้ไม่ได้นะ ยังเลือกได้แน่นอน แต่ไม่ควรเลือกเป็นอันดับสุดท้าย จริง ๆ แล้วแนะนำให้วางเอาไว้ในลำดับ 1 - 2 น่าจะเหมาะกว่า

เพื่อน ๆ สามารถดูวิธีจัดอันดับคณะในสไตล์ของ StartDee ได้ที่บทความ เรียนไม่เก่ง ก็เข้ามหาวิทยาลัยได้...ดูเทคนิคเลือกคณะปี 64 ได้ที่นี่ !

ลองมาดูตัวอย่างวิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบ 3 มก. ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์กันดีบ้างกันดีกว่า สาขานี้ใช้คะแนน GAT และวิชาสามัญจำนวน 5 วิชา ได้แก่ รหัส 29 ภาษาอังกฤษ, รหัส 39 คณิตศาสตร์ 1, รหัส 49 ฟิสิกส์, รหัส 59 เคมี และรหัส 69 ชีววิทยา

เทคนิคสัตวแพทย์-TCAS-รอบ-3-มก

ก่อนจะคำนวณให้เพื่อน ๆ ดูที่ช่องสุดท้ายทางด้านขวาของตาราง ก็จะเห็นค่าน้ำหนักที่ต้องใช้ในการคำนวณคะแนน โดยสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ใช้ GAT 50% และวิชาสามัญรวม 50% (เท่ากับวิชาละ 10 %)

7.เทคนิคสัตวแพทย์

เอาล่ะ สมมติเพื่อน ๆ มีคะแนนดังตารางข้างล่างนี้ ดูวิธีคิดคะแนนได้เลย

 

วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

(แปลงเต็ม 10,000)

คูณค่าน้ำหนัก

GAT

300

192 >> 6,399.99

6,399.99 x 50% = 3199.99

วิชาสามัญรหัส 29

100

67 >> 6,700

6,700 x 10% = 670

วิชาสามัญรหัส 39

100

46 >> 4,600

4,600 x 10% = 460

วิชาสามัญรหัส 49

100

49 >> 4,900

4,900 x 10% = 490

วิชาสามัญรหัส 59

100

62 >> 6,200

6,200 x 10% = 620

วิชาสามัญรหัส 59

100

42 >> 4,200

4,200 x 10% = 420

คะแนนรวม (เต็ม 10,000 คะแนน)

5,559.99

 

สำหรับคะแนนต่ำสุดปี 2563 ของสาขานี้คือ 16,374.50 หากลองเทียบดูแล้ว ถือว่าเพื่อน ๆ มีโอกาสมากกว่าคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แน่นอน แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ เรามองว่าเพื่อน ๆ สามารถวางไว้ในลำดับ 2 - 4 น่าจะเหมาะกว่าวางไว้ลำดับสุดท้ายเช่นกัน

 

มหากาพย์วิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบ 3 มก. ก็จบลงไปแล้วนะ StartDee ขอให้เพื่อน ๆ ได้เข้าเรียนในคณะที่ตั้งใจไว้ในรอบที่ 3 Admission 1 นี้ ส่วนใครคะแนนน้อยก็อย่าเพิ่งกังวลไป เพื่อน ๆ อาจจะสอบติดก็ได้ แต่ถ้าไม่ติดยังมี Admission 2 และรอบที่ 4 รออยู่อีก

 

แสดงความคิดเห็น