โจทย์ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แนวตรง-ม4

หลังจากเรียนรู้ การเคลื่อนที่แนวตรง กันไปเรียบร้อยก็ถึงเวลาของแบบฝึกหัด ! ที่วันนี้ StartDee คัดมาเน้น ๆ มีทั้งโจทย์เบสิกน่ารัก ๆ และโจทย์ยากชวนกุมหัว เตรียมสมุดและปากกาให้พร้อมแล้วไปตะลุยโจทย์เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงพร้อม ๆ กันเลย

Banner-Green-Standard

1. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากเมือง A ไปยังเมือง B ที่อยู่ห่างกัน 200 กิโลเมตร  ถ้าออกเดินทางเวลา 06.00 น. จะถึงปลายทางเวลาเท่าใด

A. 07.30 น.
B. 08.00 น.
C. 08.30 น.
D. 09.00 น.

เฉลย ข้อ C.

Screen Shot 2564-04-07 at 11.09.41

2. ในเวลา 5 นาที รถยนต์คันหนึ่งวิ่งจาก A ไปถึง C ตามเส้นทาง ABC ดังรูป

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แนวตรง-ม4
ขนาดของความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ยของรถยนต์คันนี้เป็นไปตามข้อใดตามลำดับ

A. ความเร็วเฉลี่ย 2 m/s และอัตราเร็วเฉลี่ย 4.5 m/s
B. ความเร็วเฉลี่ย 4.5 m/s และอัตราเร็วเฉลี่ย 2 m/s
C. ความเร็วเฉลี่ย 4 m/s และอัตราเร็วเฉลี่ย 9.5 m/s
D. ความเร็วเฉลี่ย 9.5 m/s และอัตราเร็วเฉลี่ย 4 m/s

เฉลย ข้อ A.

Screen Shot 2564-04-07 at 11.11.40

3. แตงไทยวิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนืออีก 3 วินาที ต่อมาวัดความเร็วได้ 6 เมตร/วินาที ในทิศทางเดิม จงหาความเร่งของแตงไทยในขณะลดความเร็วลง

A. 0.33 m/s2
B. - 0.33 m/s2
C. 1.33 m/s2
D. -1.33 m/s2

เฉลย D.

Screen Shot 2564-04-07 at 11.13.41

4. จากการทดลองดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่มีความถี่ 50 รอบต่อวินาที 2 ครั้ง ได้ผลการทดสอบเป็นแถบ A และ B ดังรูป

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แนวตรง-ม4

จงหาความเร็วเฉลี่ยของแถบ A และ B

A. ความเร็วเฉลี่ยของแถบ A =  m/s ความเร็วเฉลี่ยของแถบ B =  m/s 
B. ความเร็วเฉลี่ยของแถบ A = m/s ความเร็วเฉลี่ยของแถบ B =  m/s 
C. ความเร็วเฉลี่ยของแถบ A = 1.25 m/s ความเร็วเฉลี่ยของแถบ B = 2.50 m/s 
D. ความเร็วเฉลี่ยของแถบ A = 2.50 m/s ความเร็วเฉลี่ยของแถบ B = 1.25 m/s

เฉลย D.

Screen Shot 2564-04-07 at 11.49.29

5. เครื่องเคาะสัญญาณเวลามีความถี่ 60 รอบต่อวินาที วัดค่าจากแถบกระดาษดังรูป

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แนวตรง-ม4

จงหาความเร่งที่จุด x

A. 20.8 m/s2
B. 30.4 m/s2
C. 33.6 m/s2
D. 3360 m/s2

เฉลย C.

Screen Shot 2564-04-07 at 11.49.41

6. แตงกวาขับรถออกจากจุดหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 0.5 เมตร/วินาที2 เป็นระยะเวลา 1 นาที จงหาว่า

6.1 แตงกวาขับรถได้ระยะทางเท่าใด

6.2 ความเร็วขณะนั้นเป็นเท่าใด

A. 300 m, 10 m/s
B. 600 m, 20 m/s
C. 900 m, 30 m/s
D. 1200 m, 40 m/s

เฉลย C.

6.1 แตงกวาขับรถได้ระยะทางเท่าใด

Screen Shot 2564-04-07 at 11.49.51

6.2 ความเร็วขณะนั้นเป็นเท่าใด

Screen Shot 2564-04-07 at 11.49.59

7. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วคงที่ 40 km/hr เป็นเวลา 2 นาที แล้วเครื่องยนต์ดับ จึงปล่อยให้รถวิ่งต่อไปด้วยความหน่วงคงที่ ซึ่งรถสามารถเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหยุดนิ่งโดยใช้เวลาไปทั้งหมด 30 วินาที ระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดมีค่าเท่าใด

A. 0.5 m
B. 1.0 m
C. 1.5 m
D. 2.0 m

เฉลย C.

Screen Shot 2564-04-07 at 11.50.23

 

8. รถยนต์ A และ B วิ่งคู่กันมาด้วยความเร็วคงตัว 15  m/s ขณะเวลาหนึ่งรถยยนต์ A เพิ่มความเร็วอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราคงตัว 5 m/s2 ขณะเดียวกัน รถยนต์ B ลดความเร็วลงด้วยอัตราคงตัว 5 m/s2 จงหาว่าทันทีที่รถยนต์ B หยุดนิ่ง รถยนต์ A อยู่ข้างหน้ารถยนต์ B เป็นระยะทางเท่าใด

A. 40 m
B. 45 m
C. 50 m
D. 55 m

เฉลย B.

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แนวตรง-ม4

Screen Shot 2564-04-07 at 11.50.35

Screen Shot 2564-04-07 at 11.50.44

9. มะเฟืองยืนอยู่บนตึกสูง 500 m ปล่อยลูกบอลลงมาจากตึก อยากทราบว่าลูกบอลจะตกถึงพื้นเมื่อเวลาผ่านไปเท่าใด และขณะที่ลูกบอลกำลังจะถึงพื้น ความเร็วของลูกบอลเป็นเท่าใด

A. ลูกบอลจะตกถึงพื้นเมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที และขณะที่ลูกบอลกำลังจะถึงพื้น ความเร็วของลูกบอลเป็น 100 เมตรต่อวินาที
B. ลูกบอลจะตกถึงพื้นเมื่อเวลาผ่านไป 20 วินาที และขณะที่ลูกบอลกำลังจะถึงพื้น ความเร็วของลูกบอลเป็น 200 เมตรต่อวินาที
C. ลูกบอลจะตกถึงพื้นเมื่อเวลาผ่านไป 30 วินาที และขณะที่ลูกบอลกำลังจะถึงพื้น ความเร็วของลูกบอลเป็น 300 เมตรต่อวินาที
D. ลูกบอลจะตกถึงพื้นเมื่อเวลาผ่านไป 40 วินาที และขณะที่ลูกบอลกำลังจะถึงพื้น ความเร็วของลูกบอลเป็น 400 เมตรต่อวินาที

เฉลย A.

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แนวตรง-ม4

Screen Shot 2564-04-07 at 11.50.57

10. มะกรูดยิงปืนขึ้นฟ้าในเวลา 10 วินาที ลูกปืนสามารถเคลื่อนทีไ่ปได้สูงสุดก่อนจะร่วงลงมา อยากทราบว่ามะกรูดยิงปืนออกไปด้วยความเร็วต้นเท่าไหร่ แล้วลูกปืนเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมดกี่เมตร

A. 250 m
B. 500 m
C. 750 m
D. 1000 m

เฉลย D.

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แนวตรง-ม4

Screen Shot 2564-04-07 at 11.51.09

 

ลองนับคะแนนกันเลยว่าถูกไปกี่ข้อ และเพื่อความเป๊ะยิ่งขึ้น อย่าลืมโน้ตไว้ด้วยว่าเรื่องไหนที่เรายังไม่เข้าใจและทำผิดบ่อย ๆ คราวหน้าจะได้ไม่พลาด หากเพื่อน ๆ อยากตะลุยโจทย์เพิ่มเติมก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee มาใช้ได้เลย แถมเรายังมีตัวช่วยบันทึกการเรียนที่ช่วยการวางแผนการเรียนไม่ยากอย่างที่คิด หรือจะกลับไปทบทวน โจทย์ฟิสิกส์ เรื่อง บทนำและหน่วยวัด อีกครั้งก็ได้

แสดงความคิดเห็น