โจทย์ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวราบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลมในวงราบ

เตรียมกระดาษและดินสอให้พร้อม เราจะมาตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวราบกัน ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ PAT 2 หรือ O-NET ฟิสิกส์ ลองทำโจทย์เรื่องนี้ให้แม่น ๆ คะแนนดีอยุ่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน 

หากเพื่อน ๆ อยากทำโจทย์ฟิสิกส์อีกเยอะ ๆ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee เลย มีเฉลยพร้อมทุกข้อเลยนะ

Banner-Green-Standard

1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. เวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ 1 รอบ เรียกว่า ความถี่

ข. ตัวแปรที่ที่บ่งบอกถึงจำนวนรอบต่อเวลา มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์

ข้อใดถูกต้อง

 1. ข้อ ก และ ข ถูก
 2. ข้อ ก ถูก และ ข้อ ข ผิด
 3. ข้อ ก ผิด และ ข้อ ข ถูก
 4. ข้อ ก และ ข ผิด

เฉลย : คำตอบที่ถูกคือข้อ C

คำอธิบายเฉลย

ข้อ ก ผิด เพราะเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ 1 รอบ เรียกคาบ

ข้อ ข ถูก เพราะตัวแปรที่บ่งบอกถึงจำนวนรอบต่อเวลา คือ ความถี่ มีหน่วยเป็น รอบต่อวินาที หรือเฮิรตซ์

ดังนั้น ข้อ ผิด และ ข้อ ข ถูก

 

2. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว รัศมีในการเคลื่อนที่มีค่า 2 เมตร และเวลาในการเคลื่อนที่ 1 รอบ มีค่าเป็น 3.14 วินาที อัตราเร็วเชิงเส้น และอัตราเร็วเชิงมุมมีค่าเท่าใด ตามลำดับ
 1. 2 m/s, 4 rad/s
 2. 4 m/s, 2 rad/s
 3. 4 m/s, 8 rad/s
 4. 8 m/s, 12 rad/s

เฉลย : คำตอบที่ถูกคือข้อ B

คำอธิบายเฉลย

โจทย์กำหนด R = 2 m, T = 3.14 s

จาก

เฉลย-ข้อสอบฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม

ดังนั้นอัตราเร็วเชิงเส้นมีค่า 4 m/s และอัตราเร็วเชิงมุมมีค่า 2 rad/s

 

3. เมื่อวัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็ว 4 เมตรต่อวินาที และมีรัศมีการเคลื่อนที่แบบวงกลมเท่ากับ 2 เมตร ค่าของความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง และแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่าใด (ตามลำดับ)
 1. 8 m/s2, 4 N
 2. 4 m/s2, 8 N
 3. 10 m/s2, 5 N
 4. 5 m/s2, 10 N

เฉลย : คำตอบที่ถูกคือข้อ A

คำอธิบายเฉลย

โจทย์กำหนด

m = 0.5 kg

v = 4 m/s

R = 2 m

เฉลย-ข้อสอบฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม

ดังนั้นความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่า 8 m/s2และแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่า 4 นิวตัน

 

4. ชิงช้าสวรรค์หมุนด้วยอัตรา 12 รอบต่อนาที ถ้าจับเวลาที่ชิงช้าสวรรค์หมุนครบ 1 รอบ จะได้เวลากี่วินาที
 1. 5
 2. 10
 3. 15
 4. 20

เฉลย : คำตอบที่ถูกคือข้อ A

เฉลย-ข้อสอบฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม

 

5. กล่องใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะที่หมุนรอบแนวดิ่งได้ ห่างจากกึ่งกลางของโต๊ะเป็นระยะ R เมื่อโต๊ะหมุนด้วยอัตราเร็วค่าหนึ่งและไม่ทำให้กล่องร่วงลงไป เมื่อพื้นโต๊ะกับกล่องใบนี้มีความฝืด ข้อใดคือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่แบบวงกลมของกล่องใบนี้
 1. แรงปฏิกิริยาที่โต๊ะกระทำกับกล่อง
 2. น้ำหนักของกล่อง
 3. แรงเสียดทานสถิตระหว่างกล่องกับพื้นโต๊ะ
 4. แรงตึงเชือก

เฉลย : คำตอบที่ถูกคือข้อ C

คำอธิบายเฉลย

จากรูป

แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

จะได้ว่า แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง คือ แรงเสียดทานสถิตระหว่างกล่องกับพื้นโต๊ะ

 

6. จานใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะที่หมุนได้ห่างจากกึ่งกลางโต๊ะเป็นระยะ 0.5 เมตร เมื่อโต๊ะหมุนด้วยอัตราค่าหนึ่ง  จงหาอัตราเร็วสูงสุดของจานที่อยู่บนโต๊ะที่กำลังหมุนและไม่ร่วงตกลงมา กำหนดให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตระหว่างจานกับพื้นโต๊ะมีค่าเป็น 0.1

เฉลย-ข้อสอบฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-3

เฉลย : คำตอบที่ถูกคือข้อ B

คำอธิบายเฉลย

เฉลย-ข้อสอบฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-4

แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

เฉลย-ข้อสอบฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-5

 

7. จากรูป เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลม ข้อใดคืออัตราเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่นี้ เมื่อวัตถุมีมวลเป็น m และรัศมีการเคลื่อนที่เป็น R

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-7-3

เฉลย-ข้อสอบฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-6

เฉลย : คำตอบที่ถูกคือข้อ D

คำอธิบายเฉลย

จากรูป

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-7-2

พิจารณาแกน x จะได้ว่า

เฉลย-ข้อสอบฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-8

เฉลย-ข้อสอบฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-7

 

8. จากรูป เมื่อลูกบอลวิ่งเป็นวงกลมในแนวราบรอบถังภายในรูปครึ่งทรงกลมที่ตำแหน่ง ดังรูป ข้อใดคือแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง เมื่อถังรูปครึ่งทรงกลมมีรัศมีเป็น R

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-8

 1. น้ำหนัก
 2. แรงปฏิกิริยาที่ผนังของถังกระทำต่อรถ
 3. แรงเสียดทานสถิต
 4. แรงตึงเชือก

เฉลย : คำตอบที่ถูกคือข้อ B

คำอธิบายเฉลย

จากรูป ลูกบอลที่อยู่ระดับกึ่งกลางของทรงกลม ทำให้แรงปฏิกิริยาอยู่ในแนวราบพอดี จะได้ว่าแรงปฏิกิริยาที่ผนังของถังกระทำกับรถ (N) คือ แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-8-1

 

9. รถคันหนึ่งวิ่งบนทางโค้งราบที่มีรัศมีความโค้งเป็น R ข้อใดคือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ของรถคันนี้ เมื่อรถคันนี้วิ่งผ่านทางโค้งได้อย่างปลอดภัย

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-9

 1. แรงปฏิกิริยา
 2. น้ำหนัก
 3. แรงเสียดทานสถิต
 4. แรงตึงเชือก

เฉลย : คำตอบที่ถูกคือข้อ C

คำอธิบายเฉลย

รถที่วิ่งบนทางโค้งราบ ดังรูป จะได้แรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือ แรงเสียดทานสถิต

โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-9-1

 

10. จากรูป มอเตอร์ไซค์พร้อมคนขี่บนทางโค้งราบที่มีรัศมี 20 เมตร ข้อใดคืออัตราเร็วสูงสุดที่คนขี่มอเตอร์ไซค์นี้ผ่านทางโค้งราบได้อย่างปลอดภัย เมื่อ R คือแรงลัพธ์ที่กระทำกับแนวของมอเตอร์ไซค์กับคนขี่

      โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-10

 1. 10.5
 2. 12.25
 3. 14.14
 4. 20.80

เฉลย : คำตอบที่ถูกคือข้อ B

คำอธิบายเฉลย

     โจทย์ฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-11

เฉลย-ข้อสอบฟิสิกส์-การเคลื่อนที่แบบวงกลม-9

ดังนั้น อัตราเร็วสูงสุดที่คนขี่มอเตอร์ไซค์นี้ผ่านทางโค้งราบได้อย่างปลอดภัย คือ 12.25 เมตรต่อวินาที

นอกจากข้อสอบวิชาฟิสิกส์แล้ว เรายังมีข้อสอบและโจทย์ให้เพื่อน ๆ ลองทำอีกมากมาย คลิกด้านล่างเลย 

โจทย์ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โจทย์คณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริงและพหุนามตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.6 เรื่อง Present Simple Tense
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 58-62 เรื่อง ความน่าจะเป็น

แสดงความคิดเห็น